پزشکان منتخب از ترکیه

برای نیاز پزشکی و درمانی شما

چگونه میتوانیم به شما کمک کنیم تا پزشک متخصص مناسب نیاز پزشکیتان را پیدا کنید؟

کاربرد

مدارک خود را به صورتآنلاین ارسال کنید و یا به صورت حضوری برای ما بیاورید

کاربرد

ارزیابی

پزشکان مجرب ما وضعیت پزشکی شما را به دقت ارزیابی خواهند کرد

پژوهش

تیم ما تحقیقات را انجام میدهند

ما مستقیماً با پزشکان متخصص با تجربه برای وضعیت شما از شبکه بزرگ پزشکی خود در ترکیه تماس خواهیم گرفت

پژوهش

نتایج اولیه

ما 2 یا 3 گزینه مناسب را ارائه خواهیم کرد

اینها گزینه هایی با پزشکان و بیمارستان های منتخب مختلف خواهند بود. ما با هم صحبت خواهیم کرد تا در مورد بهترین پزشک و بیمارستان برای مورد شما تصمیم گیری کنیم.

 

نوبت دهی

پس از تصمیم شما ، ما وقت ویزیت از پزشک مورد نظرتان را میگیریم

نوبت دهی

ویزیت پزشک

شما به ترکیه سفر میکنید تحت درمان قرار میگیرید

درمان شما در بیمارستان های پیشرفته با بهترین خدمات خواهد بود. کارکنانی برای استقبال شما در فرودگاه و انتقال به بیمارستان حضور خواهند داشت. اکثر بیمارستان ها مترجمی برای زبان شما دارند تا احساس راحتی کنید

هزینه خدمات

خدمات ما به شما رایگان است

ما برای خدمات خود هزینه ای از شما دریافت نمی کنیم، هزینه خدمات ما توسط بیمارستان ها در چارچوب مقررات آژانس های گردشگری سلامت / وزارت بهداشت ترکیه پرداخت می شود.

هزینه خدمات

ادامه پشتیبانی

پس از برگشتتان ، ما خدمات ارتباط با پزشکتان برای هرگونه سوال را به شما میدهیم

TurkishDoctorsNetwork برای کمک به افراد با شرایط پزشکی مختلف تأسیس شده است.

یافتن پزشکان مجرب و متخصص برای شرایط پزشکی بسیار منحصر به فرد بیمار بدون الزام کارکنان محدود یک بیمارستان.

دادن گزینه های دیگر به بیماران و خانواده های آنها که نتایج پزشکی مشابه اما با نتایج مالی متفاوت ایجاد می کند.

فرصتی برای صحبت در مورد وضعیت پزشکی بیمار با پزشکان مجرب ما

تماس مستقیم با پزشکان متخصص برای وضعیت بیمار


 

Contact

Image
Image

00355696482038
(whatsapp - English, Turkish, Italian, Albanian)
00355696698650
(direct call - English, Turkish, Italian, Albanian)

00905422326393
(Turkish, English)

info@turkishdoctors.net
All Rights Reserved TurkishDoctorsNet®Istanbul - Tirana - Prishtina - Nicosia

Search

Русский Türkçe
Shqip
English فارسی Italiano
Deutsch العربية